Włącz ułatwienia dostępu


Prelegenci

Naszymi prelegentami są zarówno autorytety naukowe z uczelni technicznych, jak również przedstawiciele firm z branży. W trosce o najwyższy poziom oferowanej przez nas wiedzy do współpracy zapraszamy doświadczonych ekspertów, którzy podczas swoich prelekcji kładą nacisk na aktualność tematów, praktyczny wymiar przedstawianych informacji oraz możliwość szerokiej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.
Maciej Płoński
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Wykorzystanie technologii mikrotunelingu w zwiększeniu retencji i zarządzaniu siecią kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie
Łukasz Urbanowicz
Titan Polska Sp. z o.o.
Kluczowe cechy i właściwości użytkowe aluminiowych systemów szalunkowych stosowanych w technologiach bezwykopowych na przykładzie systemu LITEBOX


dr inż. Artur Warchoł
Politechnika Świętokrzyska
Drony i technologia LiDAR w bezwykopowych pracach naprawczych sieci podziemnych