SPEAKERS

The speakers at the NO-DIG POLAND are recognized Polish and foreign scientists as well as representatives of the executive companies. To ensure highest standards of the presented knowledge, our speakers are chosen from among experienced experts, who do their best to present the most updated, practical topics which give ground for wide discussion, exchange of views and experiences.mgr Michał Czachor
Hermes Technologie Sp. z o.o.
Gwarancja jakości wykonywanych prac renowacyjnych na sieciach wodno-kanalizacyjnych

dr Tom Isely
Uniwersytet Techniczny w Luizjanie, Centrum Technologii Bezwykopowych w Luizjanie, Międzynarodowy Instytut Zarządzania Infrastrukturą Podziemną (USA), Międzynarodowe rozwiązania infrastrukturalne, LLC
Our most valuable assets when managing buried treasuresJakub Kania
RELINEEUROPE AG
Alphaliner – efektywna renowacja przewodów DN150 do DN1800 metodą UV CIPP

Jari Kaukonen
International Society for Trenchless Technology (ISTT), Finnish Trenchless Society for Trenchless Technology (FiSTT)
No Dig market review in Finland; The re-organization of ISTT – more activities to affiliated societies also in Poland

Wioletta Kubica
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Trainer during of the workshopsprof. nzw. dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
Methods of determining the risk of sewage pipes failure

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, WOD-KAN Consulting
Monitoring of the structural safety of water pipes as a basis for choosing the optimal technology for their trenchless renewal; Infrastructure networks in multifunctional underground constructions; trainer during of the workshops

dr inż. Justyna Lisowska
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
Conference „Experts” of NO-DIG Polandmgr inż. Stanisław Nogaj
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
Potential damages of CIPP rehabilitation coatings; Selected examples of failures of rehabilitation coatings used in water and sewage pipelines

dr inż. Anna Parka
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
44 technologies for trenchless rehabilitation of water pipes - which to choose?

Thorsten Schulte
TRACTO-TECHNIK GmbH &Co KG
Trenchless solutions for a smart house connectionprof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
Instytut Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Usage of underground space in urban development

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej
Aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce

mgr inż. Katarzyna Wijas
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
Sposoby wyznaczania ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnychdr inż. Leszek Wysocki
Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Influence of the work in the longitudinal direction on the stress level in GRP panels strengthening the sewage pipe structure

dr inż. Agata Zwierzchowska
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
The choice of optimal technology for trenchless construction of underground pipelines

dr inż. Tadeusz Żaba
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
Trenchless renovation technology for „difficult” segments of the water supply system; Trenchless renovation of the water supply system by a method of reducing the risk of failure; trainer during of the workshopsRafał Żelazny
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Changes in the approach to trenchless sewer renovation over the years in the Waterworks of the City of Krakow