Włącz ułatwienia dostępu

Tematyka

 

W trakcie konferencji zostaną omówione m.in.:

 • awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje,
 • stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie),
 • eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej,
 • monitoring sieci, badania diagnostyczne,
 • bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski i inne (przykłady realizacyjne),
 • bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne),
 • rury stosowane w technologiach bezwykopowych,
 • materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infrastruktury podziemnej,
 • urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych,
 • urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych,
 • zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych,
 • przepusty drogowe,
 • tunele wielkogabarytowe m.in. przejścia podziemne dla pieszych, drogowe i kolejowe tunele komunikacyjne, metro,
 • geotechniczne aspekty związane z projektowaniem i wykonywaniem budowli podziemnych.