Włącz ułatwienia dostępu

Program ramowy

Język:

Konferencja z tłumaczeniem symultanicznym PL i EN.

ŚRODA / 27.09.2023 – Dzień I
10:00–11:30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa i przekąski
SESJA 1.
Inauguracyjna
11:30–11:50
Otwarcie obrad – wystąpienia inauguracyjne
11:50–12:10
25 lat Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
dr inż. Tadeusz Żaba, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
12:10–12:30
Historia laureatów jubileuszowego konkursu EXPERT 2005-2022
dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska
12:30–13:00
Przerwa kawowa
SESJA 2.
Technologie bezwykopowe w Wodociągach Miasta Krakowa
13:00–13:20
Metoda krakingu statycznego w centrum Krakowa – remonty sieci wodociągowych
Marcin Łukaszewicz, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
13:20–13:40
Nowoczesna renowacja magistrali wodociągowej DN800 metodą natrysku odśrodkowego żywicą polimocznikową z mikrowłóknami bazaltowymi
Marcin Derda, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
13:40–14:00
Bezwykopowa renowacja sieci wod kan – odbiór prac i przygotowanie do eksploatacji
dr inż. Tadeusz Żaba, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
14:00–14:20
Projekt przejścia rurociągiem wodociągowym pod rzeką Wisłą w Krakowie
Grzegorz Styś, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
14:20–14:50
Panel dyskusyjny: Technologie Bezwykopowe wczoraj i dziś
Prowadzący: Marcin Łukaszewicz, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
14:50–15:00
Dyskusja
15:00–16:00
Przerwa obiadowa
SESJA 3.
Bezpieczeństwo w technologiach bezwykopowych. cz. 1
16:00–16:30
Pokaz: Kluczowe cechy i właściwości użytkowe aluminiowych systemów szalunkowych stosowanych w technologiach bezwykopowych na przykładzie systemu LITEBOX
Jakub Sierant, Marcin Kowalski, Łukasz Urbanowicz, Titan Polska Sp. z o.o.
16:30–17:15
Pokaz: Metody renowacji małych średnic w sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych
17:15–17:25
Przerwa kawowa
SESJA 3.
Bezpieczeństwo w technologiach bezwykopowych, cz. 2
17:25–18:55
Szkolenie: Wybrane aspekty bezpieczeństwa robót w wykonawstwie technologii bezwykopowej
Prowadzący: dr inż. Tadeusz Żaba, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
  1. Uwarunkowania formalne
  2. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac w pasie drogowym
  3. Organizacja placu budowy i zasady bezpieczeństwa przy rewitalizacji sieci wod-kan
19:30–22:30
Kolacja powitalna – grill
CZWARTEK / 28.09.2023 – Dzień II
SESJA 4.
Bezwykopowa budowa
09:00–09:20
Rozwój rynku technologii bezwykopowych w wyniku bezprecedensowej rozbudowy systemu przesyłowego Gaz-System S.A. w ostatnim dwudziestoleciu
Roland Kośka, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
09:20–09:40
Ocena wielkości siły przeciskowej w technologii mikrotunelowania
dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska
09:40–09:50
Dlaczego system rurowy ZMU BLS z żeliwa sferoidalnego vonRoll Duktus?
Arkadiusz Kieda, vonRoll hydro Polska sp. z o.o.
09:50–10:10
Wykorzystanie technologii mikrotunelingu w zwiększeniu retencji i zarządzaniu siecią kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie
Maciej Płoński, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
10:10–10:20
Dyskusja
10:20–10:35
Przerwa kawowa
SESJA 5.
Bezwykopowa rehabilitacja
10:35–10:55
Technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych, które warto zastosować w kraju
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski,  Politechnika Świętokrzyska
10:55–11:15
Technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych, które warto zastosować w kraju
dr inż. Anna Parka, Politechnika Świętokrzyska
11:15–11:35
Bezwykopowa renowacja przepustów w infrastrukturze kolejowej w aspekcie aktualnych przepisów budowlanych
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski
11:35–11:50
Kompleksowa renowacja sieci kanalizacyjnej w gminie Unterhaching w Niemczech
dr hab. inż. Andrzej Raganowicz, Universität der Bundeswehr München (Uniwersytet Wojskowy w Monachium)
11:50–12:10
Wybrane zagadnienia z zakresu przygotowania inwestycji bezwykopowych renowacji sieci
dr inż. Beata Nienartowicz, Politechnika Warszawska
12:10–12:20
Dyskusja
12:20–12:50
Przerwa kawowa
SESJA 6.
Diagnostyka, ocena stanu technicznego
12:50–13:10
Wybrane metody oceny stanu technicznego infrastruktury podziemnej
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, Politechnika Warszawska
13:10–13:30
Drony i technologia LiDAR w bezwykopowych pracach naprawczych sieci podziemnych
dr inż. Artur Warchoł, Politechnika Świętokrzyska
13:30–13:50
Ocena stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w aspekcie infiltracji wód gruntowych
dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska
13:50–14:10
Diagnostyka przewodów kanalizacyjnych – aktualne problemy i tendencje rozwojowe
dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska
14:10–14:30
Częstotliwość inspekcji CCTV jako dodatkowy czynnik w wyznaczaniu kategorii ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych
dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk, dr inż. Katarzyna Wijas, Politechnika Świętokrzyska
14:30–14:40
Dyskusja
14:40–15:40
Przerwa obiadowa
SESJA 7.
Kryzys w branży wod-kan
15:40–16:00
Wyzwania dla branży wod-kan w czasie kryzysu taryfowego
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
16:00–16:10
Dyskusja
SESJA 8.
Mix technologie bezwykopowe
16:10–16:25
O rozwoju ISTT
prof. Keh-Jian (Albert) Shou, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT)
16:25–16:45
Trzy dekady HDD w Polsce
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
16:45–17:05
Dokładność wbudowania przewodów podziemnych w bezwykopowej budowie jako kryterium wyboru technologii
dr inż. Agata Zwierzchowska, Politechnika Świętokrzyska
17:05–17:15
Innowacyjna metoda wykonywania skanu 3D rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych na wybranych przykładach
Marcin Motylski, Terlan Sp. z o.o.
17:15–17:35
Statystyczne prognozowanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej
dr hab. inż. Andrzej Raganowicz, Universität der Bundeswehr München (Uniwersytet Wojskowy w Monachium)
17:35–17:50
Analiza renowacji CIPP rozłączonego podziemnego złącza rurowego
prof. Keh-Jian (Albert) Shou, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT)
17:50–18:10
Dyskusja i podsumowanie konferencji
20:00–02:00
Uroczysta Gala z rozdaniem nagród EXPERT 2023
PIĄTEK / 29.09.2023 – Dzień III
10:00–12:00
Wycieczka niespodzianka
Wyjazd oraz powrót: Hotel Novotel Kraków City West ****

 
Atrakcje

ŚRODA / 27.09.2023 – Dzień I

KOLACJA GRILLOWA

CZWARTEK / 28.09.2023 – Dzień II

GALA Z ROZDANIEM NAGRÓD EXPERT

PIĄTEK / 29.09.2023 – Dzień III

WYCIECZKA NIESPODZIANKA