• Polski
  • English
statuetka_podstr

Nagrody EXPERT

W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych.

arrow

konkurs_foto_pdstr

NO-DIG POLAND 2014

8–10 kwietnia 2014 r. w Cedzynie koło Kielc odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2014, połączona z wystawą wewnętrzną. Konferencja ta organizowana jest w cyklu dwuletnim. W tegorocznej konferencji udział wzięło 187 uczestników z różnych krajów, m.in. Japonii, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Czech i Niemiec, a także dodatkowo studenci IV i V roku studiów o specjalności sieci i instalacje sanitarne Politechniki Świętokrzyskiej oraz studenci Koła Naukowego „Krecik”. Obecni byli przedstawiciele świata nauki, firm wodociągowo-kanalizacyjnych oraz firm bezpośrednio związanych z technologiami bezwykopowymi. Patronat medialny nad konferencją sprawowało wiele czasopism z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Podczas oficjalnego otwarcia prof. dr. hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego konferencji, a zarazem prezes Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, powitał gości zagranicznych, m.in. Kusudę Tetsuyę, profesora Uniwersytetu Kitakyushu w Japonii, Johna Hemphilla, dyrektora Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, Lucie Karáskovą-Nenadálovą, reprezentującą Czeski Techniczny Uniwersytet w Pradze. W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli również: dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Danuta Brymerska, dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w Wodociągach Kieleckich Sp. z o.o., oraz mgr inż. Andrzej Pieniążek, przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Punktem kulminacyjnym konferencji była gala, podczas której wręczono statuetki Expert 2014 firmom z branży technologii bezwykopowych. Tegoroczne statuetki przyznano w trzech kategoriach: bezwykopowa budowa, bezwykopowa odnowa oraz innowacyjne rozwiązanie w zakresie produktów, urządzeń i technologii związanych z branżą bezwykopową.
W kategorii bezwykopowa budowa statuetkę Expert 2014 przyznano firmie Steinzeug-Keramo Sp. z o.o. za projekt bezwykopowej budowy kolektora kanalizacyjnego z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych o średnicy DN 1400 mm. W kategorii bezwykopowa odnowa Experta 2014 otrzymała firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. za bezwykopową rehabilitację kolektora kanalizacyjnego w Katowicach za pomocą dwóch niezależnych powłok Aarsleff. W kategorii innowacyjne urządzenie Expert 2014 przypadł firmie Terma Sp. z o.o. za skonstruowanie maszyny przeciskowej MAX K 55 z pneumatycznym systemem sterowania kierunkiem pracy.
Oprócz grawertonów przyznanych sponsorom konferencji prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski przyznał trzy dodatkowe grawertony. Otrzymali je: Andrzej Pieniążek za aktywne współorganizowanie konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2014 oraz wybitny wkład w rozwój specjalności sieci i instalacje sanitarne na Politechnice Świętokrzyskiej, na której kształci się i dyplomuje studentów w zakresie technologii bezwykopowych oraz Tetsuya Kusuda i John Hemphill – za aktywny udział w popularyzacji technologii bezwykopowych na świecie i w Polsce podczas Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2014.
Podczas gali zostali narodzeni również laureaci konkursu fotograficznego Technologie bezwykopowe w obiektywie, zorganizowanego przez wydawnictwo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Miłym akcentem tegorocznej konferencji było wręczenie nagród Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych za najlepsze prace magisterskie z zakresu technologii bezwykopowych. W konkursie wzięło udział pięciu studentów z różnych uczelni.
W czasie sesji naukowych konferencji wygłoszono łącznie 35 referatów dotyczących problematyki bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych, a przedstawiciele firm zaprezentowali swoje oferty, które można było zwiedzać na stanowiskach wystawienniczych.
Zaprezentowano następujące referaty: John Hemphill, Lucie Karásková-Nenadálová: Technologie bezwykopowe sposobem na redukcję emisji CO2, Katarzyna Połańska-Zorychta, Christel Flittner: Rury kamionkowe przeciskowe – rozwiązanie, które przekonuje pod względem ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym, Joanna Król, Bogusław Zbyszewski: BaSYS innowacyjny system informacji o infrastrukturze technicznej, Lucjan Ciołak: Szczególne przypadki wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, Cezary Madryas –Tunele wieloprzewodowe dawniej i współcześnie [prezentacja książki], Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak: Matrycowe metody analizy ryzyka awarii infrastruktury komunalnej, Emilia Kuliczkowska: Metoda ABCDE zarządzania stanem technicznym przewodów kanalizacyjnych, Arkadiusz Bachan: 20 lat działalności Aarsleff w Polsce, Andrzej Mieszczuk, Tomasz Filipek, Marcin Tasak, Robert Strużyński: Możliwości budowy wielkogabarytowych rurociągów i tuneli wieloprzewodowych z zastosowaniem rur CC-GRP, Zbigniew Nowak: Consolis Polska w budownictwie infrastrukturalnym, Zuzanna Fyall, Cezary Madryas, Leszek Wysocki: Badania rozkładu naprężeń w konstrukcji linera podczas realizacji odnowy kolektora betonowego, Tetsuya Kusuda: Najnowsze technologie bezwykopowe w Japonii, Bartłomiej Frątczak: Metoda Pipe Bursting, Emese Makovsky: Szczególne przypadki mikrotunelowania z doświadczeń firmy Sade, Węgry, Andrzej Wieszołek: Bezwykopowa budowa i odnowa przyłączy i przykanalików, Bogdan Przybyła: Klasyfikacja uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych z użyciem systemu wspomagania decyzji – propozycja metody i aplikacja, Anna Parka: Kryterium statyczno-wytrzymałościowe w doborze rehabilitacyjnych powłok stosowanych w przewodach wodociągowych, Wojciech Buczek: Hufgard Polska Sp. z o.o. [prezentacja firmy], Marcin Łukasik: Technologia bezwykopowej renowacji sieci wodociągowych z wykorzystaniem produktu 3M™ Scotchkote™ Pipe Renewal Liner 2400, Ryszard Kochan: Technologia rury spiralnie zwijanej SPR dla rurociągów grawitacyjnych, 100% bezwykopowo, Arkadiusz Kieda: Żeliwo sferoidalne Saint-Gobain PAM w technologiach bezwykopowych, Florian Piechurski, Elżbieta Królik: Próba oceny techniczno ekonomicznej wykopowych i bezwykopowych metod przebudowy sieci kanalizacyjnej na przykładzie wybranych metod, Marcin Włodarczyk: Wpływ warunków gruntowo-wodnych na awarię kanalizacji sanitarnej w ul. Wydryńskiej, Marcin Cwielong: Kompletny program dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu, Kamil Mogielski: Wpływ instalacji prelinera w technologii CIPP na nośność rur betonowych, Otakar Cigler: Doświadczenia ze stosowania powłok rehabilitacyjnych CIPP z przykładami ze Szwajcarii i Czech, Stephan Hofmann: Technologie bezwykopowej budowy z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego, Michał Fujawa: Tunelowanie o przekroju prostokątnym, Andrzej Kuliczkowski: Technologie bezwykopowe na czasy kryzysu, Krzysztof Korbiński: Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych w technologii Uponor Infra, Krzysztof Dydel: Bezwykopowo – wciąż nie tak popularne, Maria Gierczak: Wybrane zdarzenia niepożądane w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), Agata Zwierzchowska: Wybrane problemy dokładności wbudowania przewodów podziemnych w bezwykopowej budowie, Anna Parka: Propozycja klasyfikacji technologii bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych.
W konferencji bardzo aktywna była Politechnika Świętokrzyska (osiem referatów), a także Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. (dwa referaty).
Tegoroczna konferencja zakończyła się sukcesem, o czym świadczy już tylko liczba uczestników. Już dziś zatem zapraszamy do udziału w kolejnej No-Dig Poland, która odbędzie się w kwietniu 2016 r. Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie konferencji (www.nodigpoland.tu.kielce.pl) bądź na stronach PFTT (www.pftt.pl).

Tekst: dr inż. JUSTYNA LISOWSKA
Zdjęcia: nbi media

SPONSORZY

Prawa do strony www © NBI Media 2017. Wszelkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. Projekt i tworzenie : serwisy internetowe - hauerpower.com na wordpress.
Strona internetowa używa plików cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.