• Polski
  • English
statuetka_podstr

Nagrody EXPERT

W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych.

arrow

konkurs_foto_pdstr

NO-DIG POLAND 2010

Konferencja odbyła się w dniach 27–29.04.2010 r. w Hotelu Kongresowym – Centrum Biznesu w Kielcach. Zorganizowana została przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej wspólnie z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, Aquanet Poznań, Świętokrzyską Izbą Inżynierów Budownictwa, Europejskim Forum Budowli Podziemnych, Centrum Technologii Bezwykopowych w Lousianie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Technologii Bezwykopowych oraz firmę Wod-Kan Consulting.

W gronie firm, które wsparły organizację konferencji w roli sponsorów znalazły się: Keramo Steinzeug N.V. Oddział w Polsce, Hobas System Polska, Infra – Grupa PBG, Per Aarsleff Polska, DTA-Technik Tracto Technik GmbH w Polsce, P.P.U.H. Mark, Amitech Poland, Minova Ekochem, MC-Bauchemie i PPI Gerhard Chrobok. Patronat medialny nad konferencją objęły krajowe (m.in. NBI) oraz zagraniczne czasopisma branżowe. Liczba członków Komitetu Naukowo-Organizacyjnego wyniosła 32 osoby, a wśród nich znaleźli się przedstawiciele renomowanych technicznych uczelni w kraju, a także osoby będące doświadczonymi praktykami reprezentujące instytucje i firmy występujące w roli współorganizatorów oraz sponsorów konferencji.

W czasie konferencji zostało wygłoszonych łącznie 29 referatów podczas obrad podzielonych na 5 sesji. Szereg ciekawych referatów zaprezentowały: Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Zielonogórski, a także poznański Aquanet i inne firmy. Najbardziej ożywiona dyskusja towarzyszyła referatowi pt.:” Fusible polyvinylchloride pipe (FPVCP): water and wastewater infrastructure construction and rehabilitation re-examined”, który wygłosił Andrew Seidel z amerykańskiej firmy Underground Solutions.

Obradom towarzyszyła także wystawa wewnętrzna i zewnętrzna obejmująca łącznie 23 stanowiska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska wystawców krajowych, a także firm zagranicznych w tym po raz pierwszy biorących udział w konferencji No-Dig Poland przedsiębiorstw amerykańskich. Wśród wystawców znalazły się także firmy niemieckie i firma czeska. Wśród nowości na stanowiskach wystawienniczych można było zobaczyć m.in. urządzenia firmy Digital Control, które w ubiegłym roku uzyskały jedną z trzech prestiżowych statuetek No-Dig Award 2009 przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych za najbardziej innowacyjny produkt na świecie w branży technologii bezwykopowych. W ramach pokazu zewnętrznego można było natomiast obejrzeć przebieg procesu odnowy za pomocą utwardzanej promieniami UV powłoki żywicznej – tzw. rękawa.

W trakcie konferencji zostały także wręczone branżowe statuetki Expert 2010. Na podstawie głosów nadesłanych przez członków komisji konkursowej, zgodnie z regulaminem konkursu przyznano łącznie cztery statuetki, tj. jedną w kategorii „Bezwykopowa odnowa” oraz trzy w kategorii „Innowacyjny produkt”. Komisja konkursowa zadecydowała się przyznać aż trzy statuetki w powyższej kategorii ze względu na wyjątkowo wyrównany poziom ocen, które poszczególne produkty uzyskały w konkursie. W kategorii „Bezwykopowa odnowa” statuetkę Expert 2010 otrzymała firma Infra za renowację kanału dzwonowego w ul. Zapadłej w Szczecinie z wykorzystaniem wykładzin z rur spiralnie zwijanych SPR. W kategorii „Innowacyjny produkt” statuetkę Expert 2010 otrzymała firma MC- Bauchemie za produkt Ombran MHP, firma Hobas System Polska za rurę przeciskową Hobas DA3000/DN2800 oraz firma Per Aarsleff Polska za renowację przyłączy kanalizacyjnych długimi kształtkami kapeluszowymi w technologii Aarsleff.

Ponadto wręczono dwie nagrody w konkursie Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych – PFTT na najlepsze prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2008-2009 z zakresu technik bezwykopowych.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników konferencji na biesiadę w salach obok ruin XVI-wiecznego zamku. Towarzyszące jej występy artystyczne oraz oprawa zespołu muzycznego sprzyjały nawiązywaniu kontaktów i poruszaniu aktualnych zagadnień branżowych. Urozmaiceniem konferencji były także dwie wycieczki techniczne. Pierwsza zatytułowana „Techniki tunelowania w neolicie i średniowieczu” pozwoliła jej uczestnikom zapoznać się z bogatą w tym względzie historią regionu świętokrzyskiego. Druga wycieczka pt.: „Projekt Czajka w Warszawie”, zorganizowana bezpośrednio po zakończeniu konferencji umożliwiła osobom biorącym w niej udział poznanie szczegółów oraz bezpośrednie uczestnictwo w bezwykopowej budowie kolektora kanalizacyjnego z rur żywicznych o średnicy 3000 mm.

Łączna liczba uczestników konferencji wyniosła 196 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele uczelni technicznych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm z branży technologii bezwykopowych, biur projektów oraz urzędów i administracji. Wystawę zwiedziło łącznie ponad 300 osób w tym m.in. przedstawiciele firm z regionu świętokrzyskiego, Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W konferencji wzięli udział także studenci Politechniki Świętokrzyskiej studiów dziennych z IV-go i V-go roku kierunku Inżynieria Środowiska, specjalizujących się w technologiach bezwykopowych. Wystawę konferencyjną zwiedzili także członkowie Europejskiego Forum Budowli Podziemnych, którzy spotkali się w Kielcach na jednodniowej konferencji.

Nadrzędnym celem konferencji od pierwszej jej edycji jest integracja środowiska branży technologii bezwykopowych, umożliwienie nawiązania nowych kontaktów zawodowych, zachęcenie do podjęcia dyskusji, a także do wymiany doświadczeń oraz poglądów. Sądząc po przebiegu i bazując na zebranych opiniach można z całą pewnością stwierdzić, że jej kolejna -IV edycja przyniosła zamierzony skutek, a także utwierdziła organizatorów w przekonaniu, iż warto zorganizować kolejną odsłonę do udziału w której w kwietniu 2012 r. już teraz serdecznie zapraszam.

Tekst: mgr inż. Piotr Dańczuk Politechnika Świętokrzyska
Zdjęcia: nbi media

SPONSORZY

Prawa do strony www © NBI Media 2017. Wszelkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. Projekt i tworzenie : serwisy internetowe - hauerpower.com na wordpress.
Strona internetowa używa plików cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.