• Polski
 • English
statuetka_podstr

Nagrody EXPERT

W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych.

arrow

konkurs_foto_pdstr

NO-DIG POLAND 2016

NO-DIG POLAND 2016 – święto technologii bezwykopowych

12–14 kwietnia 2016 r. w Kielcach – Cedzynie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe No-Dig Poland 2016. Konferencja organizowana jest od 2005 r. w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej edycji brało udział liczne grono krajowych i zagranicznych uczestników (także spoza Europy), w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i remontach inwestycji z sektora wodociągowego, drogowego oraz kolejowego, m.in. bezwykopową budowę i naprawę sieci podziemnych pod istniejącą infrastrukturą oraz bezwykopową budowę tuneli infrastrukturalnych.


Szerokie stosowanie technologii bezwykopowych, wykluczając konieczność zamykania ulic i wytyczania objazdów z powodu prowadzenia robót wykopowych, jest szczególnie efektywne w warunkach miejskich. Znacząco ogranicza lub wręcz eliminuje różnorakie uciążliwości środowiskowe (emisja CO2 i spalin, hałasu i wielu innych zanieczyszczeń). Technologie te są bardzo szybkie w realizacji i jednocześnie w większości przypadków bardziej efektywne ekonomicznie od tradycyjnych technologii wykopowych.
13 kwietnia podczas gali towarzyszącej VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016 wręczono pamiątkowe grawertony sponsorom konferencji oraz dyplomy wyróżnionym osobom i firmom.

Wyróżnienia i nagrody

Wręczenia grawertonów dokonali prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji, prezes zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, oraz Mariusz Karpiński-Rzepa, redaktor naczelny czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.

Pamiątkowe grawertony otrzymali:

 • platynowi sponsorzy konferencji – Steinzeug-Keramo Sp. z o.o., Sekisui SPR Poland Sp. z o.o., 3M Poland Sp. z o.o.;
 • złoty sponsor konferencji – Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.;
 • srebrny sponsor konferencji – PipeHawk plc;
 • brązowy sponsor konferencji – Teco Sp. z o.o.;

Wyróżnienia przyznano firmom:

 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie za największą aktywność spośród wszystkich polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie liczby wygłoszonych referatów w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016,
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Lublinie za największe zainteresowanie spośród wszystkich polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych, wyrażone liczbą osób uczestniczących w VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016,
 • Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów za aktywne włączenie się w organizację VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016,
 • Wodociągom Kieleckim Sp. z o.o. za włączenie się w organizację VII Międzynarodowej Konferencji No-Dig Poland 2016.

Wśród osób wyróżnionych znalazł się dr Tom Iseley, dyrektor Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie w Luizjanie w USA, który wygłosił inauguracyjny referat Wyzwania w zakresie infrastruktury podziemnej wymagających innowacji, walidacji i edukacji. Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie w Luizjanie współorganizowało konferencję No-Dig Poland 2016.

EXPERT 2016

Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie – już po raz siódmy – nagród i wyróżnień EXPERT. W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek inżynierii bezwykopowej. Skład komisji konkursowej wyłaniany jest przez organizatorów spośród członków Komitetu Naukowego oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego konferencji No-Dig Poland.

Statuetki EXPERT 2016 i dyplomy wręczyli prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski oraz dr hab. Lidia Dąbek prof. PŚk, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Na podstawie głosów nadesłanych od członków komisji konkursowej, zgodnie z regulaminem konkursu EXPERT, przyznano nagrody w trzech kategoriach: bezwykopowa budowa w latach 2014–2015, bezwykopowa odnowa w latach 2014–2015, innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie, odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych w latach 2014–2015.

Laureaci nagrody EXPERT 2016:

 • w kategorii bezwykopowa budowa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Abikorp Sp. z o.o. za bezwykopową budowę kolektora ogólnospławnego „Kolektor Burakowski BIS” o średnicy DN 3000 z rur GRP HOBAS w Warszawie,
 • w kategorii bezwykopowa odnowa – Teco Sp. z o.o. za bezwykopową renowację sieci wodociągowej w Wałbrzychu metodą natrysku Scotchkote PRL 2400 firmy 3M,
 • w kategorii innowacyjne urządzenie – Mempex Ltd. za skonstruowanie maszyny ST-40 do bezwykopowej wymiany rurociągów podziemnych.

Wyróżnieni w konkursie EXPERT 2016 w kategorii bezwykopowa odnowa:

 • Sekisui SPR Poland sp. z o.o. za rehabilitację wodociągu o średnicy DN 600 mm w Sosnowcu,
 • Terlan Sp. z o.o. za bezwykopową renowację odcinka magistrali wodociągowej o średnicy DN 300 mm w Poznaniu;

Wyróżnieni w konkursie EXPERT 2016 w kategorii innowacyjne urządzenie:

 • Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o. za specjalistyczną zaprawę mineralną Rebet,
 • PipeHawk plc za innowacyjne urządzenie e-Safe,
 • 3M Poland za innowacyjny produkt3M™ Scotchkote 2400.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

No-Dig Poland 2018

W zgodnej ocenie uczestników i członków Komitetów Naukowego i Organizacyjnego, konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona inżynierii bezwykopowej jest potrzebna środowisku inżynierów budownictwa. Już dzisiaj zapraszamy na VIII No-Dig Poland, który planowany jest na kwiecień 2018 r.

Tekst i zdjęcia: nbi media

SPONSORZY

Prawa do strony www © NBI Media 2017. Wszelkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. Projekt i tworzenie : serwisy internetowe - hauerpower.com na wordpress.
Strona internetowa używa plików cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.